Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
About Deviant Member crying riversUnited States Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 0 Deviations 0 Comments 3,834 Pageviews

Favourites

Newest Deviations

No deviations yet.

deviantID

sadcryplz
crying rivers
United States

Journal

No journal entries yet.

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmewmewkittyeye:
mewmewkittyeye Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Digital Artist
sadcryplz
Reply
:iconsilverglaceonlover98:
silverglaceonlover98 Featured By Owner Jun 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
~ Anata no jiko o korosu Wareware wa kanojo ga kanojo no migi ni kakawaru subete no hito o komara sa remasu mushi suru tsumorida to kimeta? Karera no tāgetto o Imu watashi wa sore o sasayaku darekaga, kanojo wa anata no shinkei ni shutoku shite inai to kii ~
Reply
:icondaredevil48:
daredevil48 Featured By Owner Apr 17, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconsadcraiplz:
Reply
:iconloveaemily:
loveaemily Featured By Owner Jan 25, 2013  Hobbyist Photographer
:iconsadcryplz:
Reply
:iconkatuuedits00:
KatuuEdits00 Featured By Owner Jan 25, 2013
:iconsadplz:
Reply
:iconkatuuedits00:
KatuuEdits00 Featured By Owner Jan 25, 2013
:iconsadcryplz:
Reply
:iconkatuuedits00:
KatuuEdits00 Featured By Owner Jan 25, 2013
:sadcryplz:
Reply
:iconkatuuedits00:
KatuuEdits00 Featured By Owner Jan 25, 2013
:sad:
Reply
:iconmichaella-lovecuti:
Michaella-Lovecuti Featured By Owner Jan 15, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongallery:
Reply
:iconxxnanami321xx:
xXNanami321Xx Featured By Owner Dec 23, 2012  Hobbyist Digital Artist
:gallery:
Reply
Add a Comment: